Portugalsko

Zajímavosti, cestování, dovolená, zájezdy a všechno ostatní, co potřebujete o Portugalsku vědět

Portugalsko - historie

Poslední změna , autor

Historie Portugalska

Historie Portugalska sahá mnoho tisíc let do minulosti. Území v jihozápadním cípu Pyrenejského poloostrova obývali už neandrtálci. Později zde své kolonie vybudovali féničtí mořeplavci. Zhruba tisíc let před naším letopočtem do této oblasti pronikli Keltové. Po nich přišli Kartáginci, Římané a Arabové. Ti pevně vládli na území Portugalska od roku 711, kdy porazili Vizigóty, do 11. století.

Zhruba kolem roku 1139 se z Portugalska ('Portucale', podle původního římského přístavu Portus Cale na severu země v ústí řeky Douro) stává nejprve hrabství a později království. Prvním králem je Alfons I. Portugalský. To vše bylo výsledkem tzv. reconquisty, tedy znovuzískání vlivu na Pyrenejském poloostrově evropskou civilizací na úkor té arabské/maurské.

Během 15. století se stalo klíčovou zemí v oblasti mořeplavectví. Díky tomu se podařilo získat rozsáhlé kolonie. Jednou z prvních byla Ceuta v . Nejznámějšími portugalskými mořeplavci byli Bartolomeu Dias a Vasco di Gama, který mezi prvními evropskými mořeplavci přistál v Indii.

Je zajímavé, že , resp. tamní dvůr, odmítl návrhy italského mořeplavce Kryštofa Kolumba. Ten se proto obrátil na , resp. španělskou královnu, která jeho objevitelským pudům vyhověla. Portugalsko mezitím proniklo do Jižní Ameriky, kde založilo svou největší kolonii - .

Portugalsko bývalo tradičním spojencem Anglie, naopak nejednou soupeřilo se sousedním Španělskem, které dokonce Portugalsko na několik desetiletí v roce 1580 ovládlo. Od té doby panuje mezi oběma národy silná nedůvěra. Po šedesáti letech se Portugalsko znovu osamostatnilo a onovilo své postavení díky zlatu z Brazílie. Invaze Napoleona v roce 1807 a ztráta Brazílie v roce 1825 však znamenala rázné zchudnutí a z toho plynoucí vleklé problémy.

V roce 1910 se Portugalsko stalo republikou, v 1. světové válce stálo na straně Dohody. V roce 1932 se moci chopil António de Oliveira Salazar, který zavedl tvrdou diktaturu a izoloval zemi od zbytku Evropy. Ve 2. světové válce zůstala země neutrální, zmítána vlastními problémy.

V roce 1949 je Portugalsko mezi zeměmi, které zakládají NATO. Během druhé poloviny 20. století už je jasné, že stejně jako jiné koloniální mocnosti, ani Portugalsko nebude schopno udržet si své kolonie. Mezi prvními ztrácí svá území v Indii. To byl také jeden z důvodů následného Salazarova pádu.

V roce 1974 se díky Karafiátové revoluci Portugalsko demokratizuje. V roce 1986 se stává členem Evropského společenství, předchůdce dnešní , společně se sousedním . V roce 1999 přijímá měnu euro, ve stejném roce předává svou poslední kolonii Macao .